Miền Bắc

Hà Nội
Phòng 809, Tầng 8 Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội