Tin tức

Ngày 24.02.2021
Hải Dương lắp đặt cây ATM khẩu trang miễn phí cho người dân
Trung bình mỗi ngày cây ATM khẩu trang có thể cung cấp cho người dân từ 5.000-6.000 khẩu trang diệt khuẩn miễn phí, trong đó mỗi người có thể lấy 3 chiếc cho một lần rút.