SW1103-UK_Công tắc thông minh cảm ứng

SW1103-UK_Công tắc thông minh cảm ứng

• SW1103-UK là công tắc thông minh cảm ứng hình
vuông, kết nối trực tiếp bộ điều khiển trung tâm
SH1012 thông qua sóng Radio (RF), tương thích với
một số công tắc cơ hiện nay.

• Thay thế các công tắc cơ có kích thước tương tự
• Kích thước: 85x85x35mm