SS1204_Ổ cắm thông minh

SS1204_Ổ cắm thông minh

SS1204 là ổ cắm thông minh kết nối với hệ thống PHG Smart Home qua server
bằng WiFi.

• Nhận lệnh từ PHG Smart Home app thông qua server bằng kết nối internet, thực thi lệnh
và phản hồi lại trạng thái thiết bị về lại server, từ server phản hồi lại app của người dùng
• Ổ cắm rời, tiện lợi cho người dùng khi muốn thay đổi ổ cắm thường thành ổ cắm thông
minh
• Hẹn giờ bật tắt thiết bị, hỗ trợ tạo ngữ cảnh, điều khiển bằng giọng nói
• Hỗ trợ kết nối WiFi 2.4 Ghz 802.11 b/g/n
• Kích thước: 85x58x105mm
• Điện áp: 100-240V AC 50/60Hz
• Dòng điện định mức: 16A
• Công suất: 3600W
• Hỗ trợ hệ điều hành Android, IOS