PHGLock™ - FP3315

PHGLock™ - Khóa Vân Tay FP3315

Cách mở khóa: Vân tay, mã số, thẻ từ
Thiết kế và công nghệ: Australia