PHGLock™ - FP3312

PHGLock™ - Khóa Vân Tay FP3312

Cách mở khóa: Vân tay, thẻ từ, mã số
Thiết kế và công nghệ: Australia