PHGLock™ - FP3303

PHGLock™ - Khóa Vân Tay FP3303

Màu sắc: Xanh
Cách mở khóa: Vân tay, mã số, thẻ từ và chìa cơ trong trường hợp khẩn cấp
Thiết kế và công nghệ: Australia