PHGLock™ - CL9928

PHGLock™ - Khóa Tủ CL9928

Cách mở khóa: Dùng thẻ TI
Pin: 4 viên pin AA
Kích thước: MT đường kính tròn 82mm x 23mm (dày) MS 131mm (dài) x 64mm (rộng) x 26mm (dày)
Thiết kế và công nghệ: Australia