PHGLock™ - CL9911

PHGLock™ - Khóa Tủ CL9911

Cách mở khóa: Dùng thẻ TI
Pin: 4 viên pin AA
Kích thước: MT 130mm (dài) x 29mm (rộng) x 18mm (dày) MS 131mm (dài) x 64mm (rộng) x 26mm (dày)
Thiết kế và công nghệ: Australia