PHGLock™ - CL9015

PHGLock™ - Khóa Tủ CL9015

Cách mở khóa: Dùng thẻ TI
Pin: 4 viên pin AA, có cổng kích pin dự phòng
Kích thước: MT 108mm (dài) 54mm (rộng) x 17mm (dày) MS 131mm (dài) x 64mm (rộng) x 26mm (dày)
Thiết kế và công nghệ: Australia