Huớng dẫn sử dụng

Khóa mã số/thẻ cảm ứng

Hướng dẫn sử dụng khóa KR8181

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA MÃ SỐ KR8181

 

1. Thay đổi mã chủ:
Mã chủ cũ * 1 # mã chủ mới # mã chủ mới #
Thành công khoá sẽ kêu 1 tiếng bíp dài và khóa đã được đổi qua mã chủ mới. Mã số chủ từ 4 đến 14 ký tự
Ghi chú: Nên đổi mã chủ trước khi sử dụng
2 . Tạo thẻ mở cửa:
Mã chủ * * Nhập mã số ID (Từ 0 đến 99) #. Sau đó bàn phím sẽ sáng "1, 2, 3". Lúc này đặt thẻ cần cài lên vị trí nhận thẻ của khóa
- Mỗi ID chỉ cài được 1 thẻ. Nếu nhập ID đã dùng rồi thì khóa sẽ báo “tít tít tít” hoặc thẻ đã được cài trên khóa trước đó rồi thì khóa sẽ không có tín nhiệu nhận thẻ
- Khi tạo thẻ nên ghi nhớ mã số ID của từng thẻ để tiện cho việc quản lý về sau
3. Xóa thẻ khi có thẻ:
Mã chủ * 0# 0# 0# . Sau đó bàn phím sẽ sáng "7, 8, 9". Lúc này đặt những thẻ cần xóa lên vị trí nhận thẻ của khóa

Thành công khoá sẽ kêu 1 tiếng bíp . Nếu thẻ chưa được cài thì sẽ không có tín hiệu gì khi quét lên khóa
4. Xóa thẻ theo số ID:
Mã chủ * # (Mã số ID) # (Mã số ID) #
5. Xóa tất cả thẻ
Mã chủ #00 #00 #44#
Sau khi thực hiện câu lệnh này thành công thì khóa sẽ xóa hết tất cả các thẻ đã cài trên khóa

Hỗ trợ kĩ thuật: 028 626 00 555

6. Tạo mã số m cửa:
Mã chủ * ID mã người dùng một số (từ 2 --> 9) # Nhập mã mở cửa # Nhập lại mã mở cửa
Thành công khóa sẽ kêu 1 tiếng bip dài. Khóa tạo được 8 mã số mở cửa, từ 4 đến 14 kí tự
7. Xóa mã số m cửa theo mã ID:
Mã chủ * 0 # ID # ID #
Khi thành công khoá sẽ kêu 1 tiếng bíp dài
8. Mở cửa bằng mật mã: Kích hoạt tất cả bàn phím, Nhập mã số # và vặn tay nắm mở cửa
9. Mở cửa bằng thẻ: Quét thẻ lên vị trí nhận thẻ vừa vặn tay nắm để mở cửa.
10. Mở cửa từ bên trong: Để mở khoá từ bên trong, đơn giản bạn chỉ cần vặn chốt khoá để mở cửa
(*) Khoá luôn mở được bên trong.
10. Khoá cửa:
- Bên ngoài: đóng cửa lại sẽ tự khóa
- Bên trong: đóng cửa lại và vặn chốt để bật chốt an toàn (nếu cần)
11. Cảnh báo:
- Khi thao tác mở cửa bằng tính năng điện tử. Nếu khóa báo tít tít tít thì cần xem lại mã số đó hoặc thẻ đã được đặt hay chưa
- Nếu nhập mã số sai 6 lần thì bàn phím sẽ khóa lại, sáng chớp chớp liên tục khoảng 60 giây
- Khi thao tác mở cửa mà khóa báo “bíp bíp” 5 lần thì khóa đã báo pin yếu. Lúc này cần phả thay pin trước khi hết

Tải bản hướng dẫn dùng khóa tại đây: hướng dẫn sử dụng khóa KR8181

Liên hệ công ty Vũ Trụ Xanh

Công ty CP Vũ Trụ Xanh

Hotline: 19009015

Email: sales@phglock.vn

Facebook: PHGLockVietNam

G-RQVPSSDL9J UA-103968258-1 GTM-PWNNDR5