Huớng dẫn sử dụng

Khóa mã số/thẻ cảm ứng

KR3652kr3653-samedited-01_4

KR3652 & KR3653 

Quick Manual Guide (Hướng dẫn sử dụng nhanh)

- Chạm tay vào mặt cảm ứng để sử dụng

- Mã chủ mặc định: 123123  có thể dùng để mở cửa

- Bộ nhớ 07  mật mã, 80 thẻ, 08 remote  và 01 số chủ

- Bạn nhấn “#” để tắt màn hình

1. Thay đổi mã chủ:
* Mã chủ cũ * 0 * mã chủ mới * 
Thành công khoá sẽ kêu 1 tiếng “di” dài, nếu không thành công khoá sẽ không kêu “ di, di, di” tắt đèn phím
Ghi chú: Nên thay đổi mã chủ trước khi sử dụng

2 . Tạo thẻ mở cửa:
* Mã chủ * 3 * đặt lần lượt từng thẻ muốn cài đặt lên #
ID mặc định của thẻ là 001 -> 080 , dùng để xóa riêng thẻ cần xóa, nên ta cần ghi chú lại số thự tự của thẻ tạo

3. Xóa thẻ cũ và tạo thẻ mới: (Phải nhớ thứ tự ID của thẻ cần xóa)
* Mã chủ * 4 * ID  thẻ muốn xóa * Đặt thẻ cần cài vào
Ghi chú: Khi chuyển đổi ID thẻ thành công thì thẻ cũ sẽ bị xóa. Đồng thời thẻ mới sẽ được gán ID của thẻ cũ

4. Xóa tất cả  thẻ:
* Mã chủ * 5 * 
Khi thành công khoá sẽ kêu 1 tiếngbeep dài , khi thất bại khoá sẽ kêu 3 tiếng “di,di,di”.

5. Tạo mã người dùng:
* Mã chủ * 1 * mã mở cửa * 
Khi thành công khoá sẽ kêu 2  tiếng nhạc, khi thất bại khoá sẽ kêu 3 tiếng”di, di, di”.

6. Xóa tất cả mã người dùng:
* Mã chủ *  2  * 
Khi thành công khoá sẽ kêu 1 tiếng beep dài , khi thất bại khoá sẽ kêu 3 tiếng “di,di,di”.

7. Tạo remote mở cửa:
* Mã chủ * 6 * bấm nút mở cửa trên remote 

8. Xóa tất cả remote:
* Mã chủ * 7 * 

9. Tắt/Mở chức năng thông hành:
* Mã chủ * 8 *
Ghi chú: Sau khi cài đặt chế độ thông hành thành công thì từ bên ngoài khóa sẽ luôn mở cửa

10. Mở cửa :
- Mật mã * (Chạm tay vào màn hình để bàn phím sáng lên)
- Đặt thẻ vào vị trí nhận thẻ
- Bấm nút mở trên remote

11. Khoá cửa: Cửa sẽ tự khóa khi ta đóng

12. Reset bằng nút nhấn: 
- Bấm và giữ nút phía sau nắp đậy pin khoảng 10 giây, khi nào nghe tiếng “bip” dài thì thành công
Ghi chú: Sau khi reset thành công thì sẽ đưa về mã chủ mặc định ban đầu. Không xóa thẻ và mã số đã cài trước đó

13. Cảnh báo:
-Pin yếu: Sau khi mở khóa hoặc đang ở chế độ bình thường thì khóa sẽ báo và đèn sáng nhấp nháy. sau 1 khoảng thời gian báo pin yếu thì khóa sẽ hết pin hoàn toàn, lúc này ta có thể dùng nguồn pin dự phòng 9V kích hoặc dùng chìa cơ để mở, sau đó thay pin.
- Nếu dùng thẻ chưa cài đặt hoặc đăng nhập mã số không đúng liên tiếp 3 lần thì khóa sẽ báo động và không cho sử dụng trong 2 phút (trong thời gian này nếu ta đăng nhập đúng mã số cũng không sử dụng được). Sau 2 phút ta sử dụng bình thường.

14. Ghi chú: Nếu khóa không có tính năng remote thì vui lòng bỏ qua những hướng đẫn có liên quan đến remote.

G-RQVPSSDL9J UA-103968258-1 GTM-PWNNDR5