KP3301

KP3301

Chức năng: - Báo động trong 3 trường hợp: phá khóa, nhiệt độ cao, và nhập sai mật khẩu quá 5 lần.
Cách mở khóa: 100 thẻ cảm ứng, 04 mã số (độ dài: 4 ~ 12 chữ số), có chức năng remote.
Pin: 4 viên AA
Đố cửa: 38mm (dày) x 115mm (rộng)
Kích thước: 261mm (dài) x 83mm (rộng) x 25mm (dày)
Thiết kế và công nghệ: AUTRALIA