Huớng dẫn sử dụng

Khóa vân tay

khóa vân tay FP698

Khóa vân tay FP698, có thể mở khóa bằng mã số, thẻ cảm ứng và vân tay

Quick Manual Guide (Hướng dẫn sử dụng nhanh)

 

  • Khi mở nắp sau khoảng 3 giây, khoá sẽ tự tắt để tiết kiệm pin, bạn nhấn “#” để kích hoạt lại khoá, và tiến hành thao tác trên khoá.

  • Mã chủ mặc định: 11111111 và có thể dùng để mở cửa

  1. Thay đổi mã chủ:

  1. + * + mã chủ cũ + mã chủ mới (8 số) + mã chủ mới (8 số) + #

Thành công khoá sẽ kêu 1 tiếng bíp, nếu không thành công khoá sẽ kêu 3 tiếng bíp liên tiếp.

Ghi chú:

  • Khi mã chủ được thay đổi, đóng nắp lại, sau đó mở nắp lên và dùng mã chủ mới mở cửa để xác nhận mã chủ mới đã được thay đổi.

  • Sau khi đổi mã chủ thành công thì tất cả dữ liệu trước đó sẽ xóa hết.

  • Nên thay đổi mã chủ trước khi sử dụng

  • Lệnh này cũng xem như lệnh reset khóa

  1. Tạo vân tay người dùng tùy ý(không cần mã ID):

1 + # + mã chủ + #

Vào lúc này thì đèn quét vân tay xanh dương sẽ sáng lên:

Quét lần thứ 1: Đặt ngón tay cần cài đặt lên máy quét và rút ra khi đèn máy quét tắt.

Quét lần thứ 2: Đặt lại ngón tay vừa cài đặt vào máy quét khi đèn máy quét sáng. Bạn sẽ nghe 1 tiếng bíp nếu thiết lập thành công.

Lập lại: Bạn có thể cứ tiếp tục lần lượt để từng ngón tay vào máy cho đến khi bạn muốn dừng.

(*) Nếu thiết lập thất bại thi bạn sẽ nghe 3 tiếng bíp và đèn máy quét sẽ tắt. Bạn chỉ việc lặp lại các bước bên trên để thiết lập mã vân tay.

3. Tạo vân tay người dùng có mã ID vân tay:

Mã ID gồm 3 số dùng để gán cho mỗi người dùng, sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng quản lý người sử dụng

1 + # + mã chủ + mã ID vân tay (3 số) + #

Vào lúc này thì đèn quét vân tay xanh dương sẽ sáng lên:

Quét lần thứ 1: Đặt ngón tay cần cài đặt lên máy quét và rút ra khi đèn máy quét tắt.

Quét lần thứ 2: Đặt lại ngón tay vừa cài đặt vào máy quét khi đèn máy quét sáng. Bạn sẽ nghe 1 tiếng bíp nếu thiết lập thành công.

(*) Để cài thêm 1 vân tay khác cho người dùng này hay bất kì ngươi dùng nào, xin vui lòng lập lại các bước trên và mã ID không được trùng.

4. Xóa vân tay người dùng bằng mã ID vân tay:

2 + # + mã chủ + mã ID vân tay (3 số) + lặp lại mã ID vân tay (3 số) + #

Khi thành công khoá sẽ kêu 1 tiếng bíp, khi thất bại khoá sẽ kêu 3 tiếng bíp.

5. Xóa tất cả vân tay người dùng:

3 + # + mã chủ + #

Khi thành công khoá sẽ kêu 1 tiếng bíp, khi thất bại khoá sẽ kêu 3 tiếng bíp.

6. Tạo mã người dùng:

1 + * + mã chủ + mã ID người dùng (3 số) + mã người dùng (8 số) + mã người dùng (8 số) + #

Khi thành công khoá sẽ kêu 1 tiếng bíp, khi thất bại khoá sẽ kêu 3 tiếng bíp.

(*) Mã ID người dùng không thể trùng với mã ID vân tay.

7. Xóa mã người dùng bằng mã ID người dùng:

2 + * + mã chủ + mã ID người dùng (3 số) + lặp lại mã ID người dùng (3 số) + #

Khi thành công khoá sẽ kêu 1 tiếng bíp, khi thất bại khoá sẽ kêu 3 tiếng bíp.

8. Xóa tất cả mã người dùng:

3 + * + mã chủ + #

Khi thành công khoá sẽ kêu 1 tiếng bíp, khi thất bại khoá sẽ kêu 3 tiếng bíp.

9. Tắt/Mở  chức năng thông hành:

Khi chức năng này được mở sẽ cho phép người bên ngoài mở khóa bằng cách trượt nắp đậy lên hoặc bấm phím “#” khi đã trượt nắp. Tính năng này rất hữu dụng khi người sử dụng không muốn dùng mật mã hoặc vân tay

* + * + mã chủ + #

(*) Nhập lại lần nữa cú pháp bên trên để tắt hoặc mở chức năng thông hành.

10. Mở  cửa bằng vân tay:

Đặt ngón tay mà bạn đã thiệt lập mã vân tay vào máy quét trên khoá.

(*) Nếu bạn nghe 1 tiếng bíp và 1 tiếng click thi cửa của bạn đã được mở.

11. Mở  cửa bằng mật mã:

Bạn nhập mã người dùng vào bàn phím trên khoá.

(*) - Không nhập mã ID người dùng.

  • Nếu bạn nghe 1 tiếng bíp và 1 tiếng click thi cửa của bạn đã được mở.

12. Mở  cửa từ bên trong:

Để mở khoá từ bên trong, đơn giản bạn chỉ cần vặn tay khoá để mở cửa

(*) Khoá luôn mở được bên trong.

13. Khoá cửa: Nếu bạn mở khoá hay đóng cửa lại thi khoá sẽ tự động khoá sau 3 giây.

G-RQVPSSDL9J UA-103968258-1 GTM-PWNNDR5