Huớng dẫn sử dụng

Khóa vân tay

450x450_FP8161

Khóa Vân Tay FP8161

Quick Manual Guide (Hướng dẫn sử dụng nhanh)

- Chạm tay vào mặt cảm ứng, sẽ có 1 phím sáng bất kì, chạm vào phím đó để kích hoạt bàn phím trước khi sử dụng

- Mã chủ mặc định ban đầu: 123456. Dùng để cài đặt và có thể dùng để mở cửa

- Bộ nhớ: 32 mã người dùng, 99 thẻ(Mifare), 30 vân tay và  01 mã chủ

- Nếu thao tác sai, nhấn “*” hoặc “#” để tắt màn hình

1. Thay đổi mã chủ:

Mã chủ cũ * 0#  Mã chủ mới #  Mã chủ mới #

Thành công khoá sẽ phát ra tiếng nhạc và  tắt đèn phím. Để kiểm tra  mã chủ đã đổi thành công hay chưa ta có thể “nhập mã số chủ #” để mở cửa

Ghi chú: - Nên thay đổi mã chủ trước khi sử dụng

                 - Mã số chủ từ 4 đến 12 kí tự

2. Tạo mã người dùng:

 Mã chủ * 2#  NN#   Nhập mã người dùng #  Nhập lại mã người dùng #

Thành công khoá sẽ phát ra tiếng nhạc và  đèn phím vẫn sáng. Để tiếp tục cài đặt cho những mã người dùng tiếp theo thì ta có thể thao tác tiếp, bắt đầu lại từ lệnh nhập mã ID. Nếu muốn thoát, nhấn phím “*”

Ghi chú: - NN: Là  số ID tương ứng với mã số người dùng từ 01 đến 32

                 - Mã số người dùng  từ 4 đến 12 kí tự

3. Xóa mã người dùng bằng từng mã ID:

 Mã chủ * 5#  NN#  NN#

Thành công khoá sẽ phát ra tiếng nhạc và  đèn phím vẫn sáng. Để tiếp tục xóa những mã người dùng tiếp theo thì ta có thể thao tác tiếp, bắt đầu lại từ lệnh nhập mã ID. Nếu muốn thoát, nhấn phím “*”

NN: Là  số ID tương ứng với mã số người dùng cần xóa từ 01 đến 32

4. Xóa tất cả mã người dùng:

Mã chủ * 8#  Nhập mã chủ #

Thành công khoá sẽ phát ra tiếng nhạc và  tắt đèn phím. Khóa sẽ xóa hết tất cả mã số người dùng đã tạo trước đó

5. Tạo thẻ mở cửa:

 Mã chủ * 3#  NN#

Lúc này bàn phím sẽ sáng “123”. Ta quét thẻ cần cài vào vị trí nhận thẻ. Nếu muốn tiếp tục cho thẻ tiếp theo thì nhập lại 1 mã ID khác, bấm “#”. Nhấn “*” nếu muốn thoát

NN: Là  số ID tương ứng với thẻ đang cài từ 01 đến 99

6. Xóa thẻ có sẵn:

Mã chủ * 6#  00#  00#

Lúc này bàn phím sẽ sáng “789”. Ta quét thẻ cần xóa vào vị trí nhận thẻ

7. Xóa thẻ bằng mã số ID:

Mã chủ * 6#  NN#  NN#

Thành công khoá sẽ phát ra tiếng nhạc và  đèn phím vẫn sáng. Để tiếp tục xóa những thẻ tiếp theo thì ta có thể thao tác tiếp, bắt đầu lại từ lệnh nhập mã ID. Nếu muốn thoát, nhấn phím “*”

NN: Là  số ID tương ứng với thẻ cần xóa bắt đầu từ 01 đến 99

8. Xóa tất cả thẻ:

Mã chủ * 9#  Nhập mã chủ #

Thành công khoá sẽ phát ra tiếng nhạc và  tắt đèn phím. Khóa sẽ xóa hết tất cả thẻ đã tạo trước đó

9. Tạo vân tay:

 Mã chủ * 1#  NN#. Lúc này sẽ sáng phím “0”. Đặt vân tay cần cài vào vị trí quét và giữ nguyên, thành công khóa sẽ phát ra tiếng nhạc. Ta có thể tiếp tục cài cho những vân tay khác, thao tác lại từ lệnh nhập ID#. Nếu muốn thoát nhấn phím “*”

NN: Là số ID tương ứng với vân tay đang cài từ 01 đến 30

10. Xóa vân tay theo mã ID:

Mã chủ * 4#  NN#  NN#

Thành công khoá sẽ phát ra tiếng nhạc và  đèn phím vẫn sáng. Để tiếp tục xóa những vân tay tiếp theo thì ta có thể thao tác tiếp, bắt đầu lại từ lệnh nhập mã ID. Nếu muốn thoát, nhấn phím “*”

NN: Là  số ID tương ứng với vân tay  cần xóa từ 01 đến 30

11. Xóa tất cả vân tay:

Mã chủ * 7#  Nhập mã chủ #

Thành công khoá sẽ phát ra tiếng nhạc và  tắt đèn phím. Khóa sẽ xóa hết tất cả vân tay đã tạo trước đó

12. Cài đặt chức năng thông hành:

Mã chủ * #159#

Sau khi thực hiện câu lệnh này thành công thì khóa sẽ luôn mở được từ bên ngoài. Để thoát chức năng này thì ta chỉ cần đăng nhập bất kỳ 1 tính năng mở cửa như mã số/thẻ/vân tay

13. Reset khóa: (Trường hợp quên mã chủ)

 - Nhấn và giữ nút reset khoảng 5 giây. Reset thành công khóa sẽ phát ra tiếng nhạc, xóa hết tất cả dữ liệu và đưa về mã chủ ban đầu là “123456”

 - Vị trí nút Reset nằm phía sau của mặt trước khóa.

14. Mở  cửa từ bên ngoài: Có 4 cách:

- Nhập mật mã # (Kích hoạt bàn phím trước khi sử dụng)

- Đưa thẻ gần vào vị trí nhận thẻ

- Đặt vay tay vào vị trí quét

- Chìa cơ: Đưa chìa cơ vào ổ, ấn nhẹ và vặn cùng chiều kim đồng hồ 180 độ.

 Vặn tay nắm để mở cửa

LƯU Ý:

- Khóa có tính năng chống dò mã, nghĩa là ta có thể nhập số bất kỳ miễn sao trong dãy số nhập mở cửa đó có mã số đúng

- Nếu đã kích hoạt bàn phím thì không thể dùng được tính năng thẻ và vân tay

- Bên trong phòng sẽ luôn mở được cửa

15. Khoá cửa: Cửa sẽ tự khóa khi ta đóng. Bên trong phòng có thể bật thêm được chốt an toàn

16. Cảnh báo:

- Pin yếu: Khóa sử dụng 4 viên pin AA (6V). Khi nguồn pin xuống mức 4,5V khóa sẽ báo pin yếu và báo âm thanh “tít,tít,tít” 8 lần sau khi thao tác mở cửa. Lúc này có thể thay thế pin để tiếp tục sử dụng, hoặc nếu hết pin hoàn toàn thì có thể dùng nguồn pin dự phòng kết nối với khóa qua cổng Micro USB (nằm ở phía dưới của mặt trước khóa) hoặc dùng chìa cơ (trên tay nắm khóa) để mở sau đó thay pin (Nên thay pin tốt để đảm bảo chất lượng khóa)

- Nếu nhập mã số không đúng liên tiếp 10 lần thì bàn phím sẽ sáng lên và không cho sử dụng trong khoảng 15 giây

- Chìa khóa cơ nên cất giữ ở ngoài phòng đang sử dụng khóa, để khi có sự cố về tính năng điện tử thì còn có chìa khóa cơ để mở cửa

G-RQVPSSDL9J UA-103968258-1 GTM-PWNNDR5