Huớng dẫn sử dụng

Khóa vân tay

FP8110

Khóa vân tay FP8110

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH:
- Chạm vào màn hình để sử dụng bàn phím
- Bộ nhớ: 300 (vân tay + mã số), chìa cơ
- Phím “*” dùng để thoát khi thao tác
- Phím “#” dùng để xác nhận đăng nhập
- Nút cài đặt khóa nằm dưới và phía trong nắp đậy pin theo hình sau:

1. Cài đặt hệ thống:

Nhấn nút“INIT”  và giữ khoảng 6 giây để xóa hết tất cả dữ liệu trước đó
(Lúc này sẽ báo 1 tiếng bíp và phím “*” sáng nhấp nháy. Nếu thành công phím “5” sẽ sáng nhấp nháy và báo 1 tiếng bíp dài.

*Khi đang trong trạng thái chờ để tạo dữ liệu, ta có thể nhập mã số hoặc vân tay bất kì để mở cửa tạm

2 . Tạo tài khoản cài đặt:

Nhấn nút “KEY”: Nhập mã số # Nhập lại mã số # hoặc Đưa vân tay vào đèn quét (2 lần)                        

Ghi chú:  - Mã số chủ phải từ 6 – 10 kí tự
               - Mỗi lần tạo sẽ gán cho 1  mã ID gồm 3 chữ số theo thứ tự tương ứng và bắt đầu từ 001

               - ID từ 001 – 003 là tương ứng cho mã số hoặc vân tay chủ dùng để mở cửa và cài đặt sau này

ĐI VÀO CHẾ ĐỘ CÀI ĐẶT:

- Chạm vào màn hình để kích hoạt bàn phím

- Nhấn phím “*” + “#” Nhập mã số chủ # hoặc Đặt vân tay chủ vào đèn quét

(Báo tiếng bíp dài xác nhận đăng nhập thành công)

- Tiếp tục những bước tiếp theo cho những câu lệnh tương ứng

3. Tạo tài khoản người dùng:

3.1. Tạo mã số người dùng:

Sau khi đi vào chế độ cài đặt à Chọn phím “1” à  Lúc này tất cả bàn phím hiển thị và đèn quét vân tay sáng à Nhập mã số cần tạo # Nhập lại mã số # (Sau khi kết thúc câu lệnh, khóa sẽ báo tiếng bíp à Tạo thành công)

3.2. Tạo vân tay người dùng:

Sau khi đi vào chế độ cài đặt à Chọn phím “1” à  Lúc này tất cả bàn phím hiển thị và đèn quét vân tay sáng à Đặt vân tay cần cài vào đèn quét và giữ nguyên (khóa sẽ xác nhận 2 lần và báo tiếng bíp dài) à Tạo thành công

Ghi chú: 

- Sau khi cài đặt thành công. Bấm phím “*” 2 lần để thoát

- Mã số chủ phải từ 6 – 10 kí tự

- Mỗi lần tạo sẽ gán cho 1  mã ID gồm 3 chữ số theo thứ tự tương ứng tiếp theo

- ID từ 004 – 300 là tương ứng cho mã số hoặc vân tay chỉ dùng để mở cửa

4. Xóa tài khoản người dùng:

4.1. Xóa từng mã ID:

Sau khi đi vào chế độ cài đặt à Chọn phím “2” à  Phím “1” à Nhập mã ID cần xóa à Kết thúc phím “#”

(Khóa sẽ báo tiếng bíp dài xác nhận thành công, lúc này tài khoản người dùng tương ứng với mã ID sẽ được xóa)

4.2. Xóa theo nhóm:

4.2.1. Xóa tất cả vân tay:

Sau khi đi vào chế độ cài đặt à Chọn phím “2” à  Phím “2” à Phím “1”

(Khóa sẽ báo tiếng bíp dài xác nhận thành công, lúc này tất cả tài khoản vân tay người dùng sẽ được xóa)
4.2.2. Xóa tất cả mã số:

Sau khi đi vào chế độ cài đặt à Chọn phím “2” à  Phím “2” à Phím “3”

(Khóa sẽ báo tiếng bíp dài xác nhận thành công, lúc này tất cả tài khoản mã số người dùng sẽ được xóa)

4.3. Xóa tất cả vân tay và mã số:

Sau khi đi vào chế độ cài đặt à Chọn phím “2” à  Phím “3”

(Trên màn hình phím 5 sẽ sáng nhấp nháy và báo tiếng bíp dài xác nhận thành công, lúc này tất cả tài khoản mã số và vân tay người dùng sẽ được xóa)

Ghi chú:  Mã số và vân tay chủ có mã ID từ 001 – 003 sẽ không xóa được

5. Cài đặt hệ thống:

5.1. Chế độ mở cửa:

Sau khi đi vào chế độ cài đặt à Chọn phím “3” à  phím “1”: Tiếp đến chọ phím tương ứng với chế độ mở cửa:

- Chế độ đơn: chọn phím “1”

(Nghĩa là khi mở cửa chỉ cần đăng nhập 1 tài khoản mã số hoặc vân tay)

- Chế độ đôi: chọn phím “2”

(Nghĩa là khi mở cửa bắt buộc phải đăng nhập 2 tài khoản mã số hoặc vân tay)

5.2. Chế độ thông hành:

Sau khi đi vào chế độ cài đặt à Chọn phím “3” à  phím “2”
Ghi chú:
- Sau khi cài đặt thành công, bên ngoài sẽ luôn mở được mà không cần đăng nhập bất kì tài khoản nào
- Để thoát chế độ: Bấm phím “*” + “#”

5.3. Cài đặt âm báo khi mở cửa:
Sau khi đi vào chế độ cài đặt à Chọn phím “3” à  phím “3” à  phím “1”. Tiếp đến chọn phím tương ứng:

- Mở âm báo: chọn phím “1”

- Tắt âm báo: chọn phím “2”

6. Mở  cửa từ bên ngoài:

  • Mã số: Chạm tay vào mặt cảm ứng sau đó nhập mật khẩu và kết thúc phím “#”
  • Vân tay: Đặt vân tay vào vị trí quét
  • Chìa cơ: Đưa chìa cơ vào và xoay 45 độ về hướng lưỡi gà(chốt) của khóa (Ổ cơ nằm phía dưới của mặt trước khóa)
  • Vặn tay nắm để mở cửa

Ghi chú:

  • Thành công khóa sẽ báo số ID tương ứng và cho phép mở cửa
  • Khóa có tính năng chống dò mã khi sử dụng mã số. Nghĩa là khi nhập 1 mã số bất kì, miễn sao trong chuỗi mã số đã nhập có mã số đúng thì vẫn sử dụng được.
  • Nếu đã bất chốt an toàn độc lập từ bên trong thì bên ngoài sẽ không mở được tất cả tính năng mã số, vân tay và chìa cơ

7. Mở  cửa từ bên trong:

- Vặn tay nắm mở cửa bình thường

- Nếu nếu núm vặn chốt an toàn độc lập đang ở vị trí “LOCK” thì trước khi mở cửa ta vặn núm xoay về vị trí “OPEN”

Ghi chú: Khóa luôn mở được từ bên trong

8. Khoá cửa:

-Bên ngoài: đóng cửa lại và gạt tay nắm ngược lên để bật chốt an toàn(nếu cần)

-Bên trong: đóng cửa lại và gạt tay nắm ngược lên để bật chốt an toàn(nếu cần). Nếu muốn bật chốt an toàn độc lập thì vặn núm xoay qua vị trí LOCK hoặc nếu mở thì vặn qua vị trí OPEN

9. Báo động: Nếu đăng nhập mã số sai 6 lần, khóa sẽ báo động và không cho sử dụng trong 1 phút

10. Thay thế pin: Sau 1 thời gian sử dụng (khoảng 6 - 12 tháng) nguồn pin sẽ giảm xuống 4,8V, lúc này khóa sẽ báo pin yếu và có thể sử dụng đc khoảng 50 lần mở cửa. Sau thời gian này pin sẽ hết hoàn toàn, để mở cửa ta có thể dùng pin vuông 9V kích hoặc dùng chìa khóa cơ để mở cửa tạm, sau đó thay pin cho khóa.

Ghi chú:  - Cực kích pin và ổ cơ nằm ở phía dưới của mặt trước

Khi khóa đã báo pin yếu thì nên thay pin mới trước khi hết hoàn toàn

G-RQVPSSDL9J UA-103968258-1 GTM-PWNNDR5