Huớng dẫn sử dụng

Khóa vân tay

450x450_product_01

Khóa Vân Tay FP8012

Quick Manual Guide (Hướng dẫn sử dụng nhanh)

  • Chạm tay vào mặt cảm ứng để sử dụng
  • Mã chủ mặc định: 1234  có thể dùng để mở cửa
  • Bộ nhớ 50 vân tay, 32 số mở cửa và 01 số chủ
  • Bạn nhấn “*” để tắt màn hình

1. ​Thay đổi mã chủ:

Mã chủ cũ  *  00  # mã chủ mới (4-10 kí tự)  #  mã chủ mới   #

Thành công khoá sẽ kêu 1 tiếng “di” dài, nếu không thành công khoá sẽ không kêu “ di, di, di” tắt đèn phím

Ghi chú: Nên thay đổi mã chủ trước khi sử dụng

2 . Tạo vân tay người dùng có mã ID vân tay:

Mã ID gồm 2 số dùng để gán cho mỗi người dùng, sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng quản lý người sử dụng  

Mã chủ * mã ID vân tay (2 số từ 01-50) * nhập lại mã ID  *

Vào lúc này thì đèn quét vân tay xanh dương sẽ sáng lên:

Quét lần thứ 1: Đặt ngón tay cần cài đặt lên máy quét và rút ra khi đèn máy quét tắt.

Quét lần thứ 2: Đặt lại ngón tay vừa cài đặt vào máy quét khi đèn máy quét sáng.

Quét lần thứ 3: Đặt lại ngón tay vừa cài đặt vào máy quét khi đèn máy quét sáng. Bạn sẽ nghe 1 tiếng bíp nếu thiết lập thành công.

(*) Để cài thêm 1 vân tay khác cho người dùng này hay bất kì ngươi dùng nào, xin vui lòng lập lại các bước trên và mã ID không được trùng.

3. Xóa vân tay người dùng bằng mã ID vân tay:

Mã chủ * mã ID vân tay  ****

Khi thành công khoá sẽ kêu 2  tiếng nhạc, khi thất bại khoá sẽ kêu 3 tiếng”di, di, di”.

4. Xóa tất cả  vân tay người dùng:

Mã chủ *  99  ****

Khi thành công khoá sẽ kêu 2  tiếng nhạc, khi thất bại khoá sẽ kêu 3 tiếng”di, di, di”.

5. Tạo mã người dùng:

Mã chủ * mã ID người dùng (2 số từ 01-31)  # mã người dùng (4-12 kí tự) # nhập lại mã người dùng #

Khi thành công khoá sẽ kêu 2  tiếng nhạc, khi thất bại khoá sẽ kêu 3 tiếng”di, di, di”.

6. Xóa mã người dùng bằng mã ID người dùng:

Mã chủ *  mã ID người dùng ####

Khi thành công khoá sẽ kêu 2  tiếng nhạc, khi thất bại khoá sẽ kêu 3 tiếng”di, di, di”.

7. Xóa tất cả mã người dùng

Mã chủ * 99  #

Khi thành công khoá sẽ kêu 3 tiếng nhạc, khi thất bại khoá sẽ kêu 3 tiếng “di,di,di”.

8. Mở  cửa bằng vân tay:

Chạm tay vào mặt cảm ứng sau đó đặt ngón tay mà bạn đã thiệt lập mã vân tay vào máy quét trên khoá.

(*) Nếu bạn nghe 1 tiếng bíp và 1 tiếng click thi cửa của bạn đã được mở.

9. Mở  cửa bằng mật mã:

Chạm tay vào màn hình để bàn phím sáng lên, sau đó bấm vào kí tự số xuất hiện để kích hoạt bàn phím

Mật mã + #

(*) - Không nhập mã ID người dùng.

  • Nếu bạn nghe 1 tiếng bíp và 1 tiếng click thi cửa của bạn đã được mở.

10. Mở  cửa từ bên trong:

Để mở khoá từ bên trong, đơn giản bạn chỉ cần vặn chốt khoá để mở cửa

(*) Khoá luôn mở được bên trong.

11. Khoá cửa:

-Bên ngoài: đóng cửa lại và gạt tay nắm ngược lên

-Bên trong: đóng cửa lại và gạt tay nắm ngược lên hoặc vặn chốt để khóa cửa

G-RQVPSSDL9J UA-103968258-1 GTM-PWNNDR5