Huớng dẫn sử dụng

Khóa mã số/thẻ cảm ứng

450x450_KR8161-01

khóa mã số KR8161

Hướng dẫn này được áp dụng với dòng khóa mã số KR8161 model mới nhất

Quick Manual Guide (Hướng dẫn sử dụng nhanh)

- Chạm tay vào mặt cảm ứng, khi đó sẽ có 1 phím sáng lên, bấm vào phím này để kích hoạt tất cả bàn phím

- Mã chủ mặc định: 1234  có thể dùng để mở cửa

- Bộ nhớ 08  mật mã, 99 thẻ RFID, và 01 số chủ

- Bạn nhấn Phím “*” hoặc “#” để tắt màn hình

1. Thay đổi mã chủ:

 Mã chủ cũ * 1 # mã chủ mới # mã chủ mới #

hành công khoá sẽ kêu 1 tiếng bíp dài và khóa đã được đổi qua mã chủ mới. Mã số chủ từ 4 đến 14 ký tự

Ghi chú: Nên thay đổi mã chủ trước khi sử dụng

2 . Tạo Thẻ mở cửa:

Mã chủ * * Nhập mã số ID(Từ 01 đến 99) #. Sau đó bàn phím sẽ sáng “ 1, 2, 3”. Lúc này đặt thẻ cần cài lên vị trí nhận thẻ của khóa

- Mỗi ID chỉ cài được 1 thẻ. Nếu nhập ID đã dùng rồi thì khóa sẽ báo “tít tít tít” hoặc thẻ đã được cài trên khóa trước đó rồi thì khóa sẽ không có tín nhiệu nhận thẻ

- Khi tạo thẻ nên ghi nhớ mã số ID của từng thẻ để tiện cho việc quản lý về sau

3. Xóa thẻ khi có thẻ:

Mã chủ * 0#  0#  0# . Sau đó bàn phím sẽ sáng “7, 8, 9” . Lúc này đặt những thẻ cần xóa lên vị trí nhận thẻ của khóa

Thành công khoá sẽ kêu 1 tiếng bíp dài. Nếu thẻ chưa được cài thì sẽ không có tín hiệu gì khi quét lên khóa

4. Xóa thẻ theo số ID:

Mã chủ *   # (Mã số ID)   # ( Mã số ID)  #

5. Xóa tất cả  thẻ:

Mã chủ *  #00  #00  #44#

Sau khi thực hiện câu lệnh này thành công thì khóa sẽ xóa hết tất cả các thẻ đã cài trên khóa

6. Tạo mã số mở cửa:

Mã chủ * ID mã người dùng một số ( từ 2 -> 9) # Mã mở cửa  # Mã mở cửa #

Thành công khoá sẽ kêu 1 tiếng bip dài. Khóa tạo được 8 mã số mở cửa, từ 4 đến 14 ký tự

7. Xóa mã số mở cửa theo mã ID:

Mã chủ * 0 #  ID # ID #

Khi thành công khoá sẽ kêu 1 tiếng bíp dài

8. Mở  cửa bằng mật mã: Kích hoạt tất cả bàn phím, Nhập mã số # và vặn tay nắm mở cửa

9. Mở  cửa bằng thẻ: Quét thẻ lên vị trí nhận thẻ và vặn tay nắm để  mở cửa.

10. Mở  cửa từ bên trong: Để mở khoá từ bên trong, đơn giản bạn chỉ cần vặn chốt khoá để mở cửa

(*) Khoá luôn mở được bên trong.

11. Khoá cửa:

-Bên ngoài: đóng cửa lại sẽ tự khóa

-Bên trong: đóng cửa lại và vặn chốt để bật chốt an toàn (nếu cần)

12. Cảnh báo:

- Khi thao tác mở cửa bằng tính năng điện tử. Nếu khóa báo tít tít tít thì cần xem lại mã số đó hoặc thẻ đã được cài đặt hay chưa

- Nếu nhập mã số sai 6 lần thì bàn phím sẽ khóa lại, sáng chớp chớp liên tục khoảng 60 giây

- Khi thao tác mở cửa mà khóa báo “bíp bíp” 5 lần thì khóa đã báo pin yếu. Lúc này cần phải thay pin trước khi hết

 

Tham khảo thêm các dòng khóa mã số tại đây

G-RQVPSSDL9J UA-103968258-1 GTM-PWNNDR5