Huớng dẫn sử dụng

Khóa mã số/thẻ cảm ứng

450x450_KR8161-01

Hướng dẫn sử dụng khoá mã số KR8161

Quick Manual Guide (Hướng dẫn sử dụng nhanh)

  • Chạm tay vào mặt cảm ứng để sử dụng, khi đó sẽ có 1 phím giả sáng lên, bấm vào phím này để vào thao tác
  • Mã chủ mặc định: 1234  có thể dùng để mở cửa
  • Bộ nhớ 08  mật mã, 118 thẻ RFID, và 01 số chủ
  • bạn nhấn “#” để tắt màn hình

1. Thay đổi mã chủ:

Mã chủ cũ * 1 # mã chủ mới # mã chủ mới #

Thành công khoá sẽ kêu 1 tiếng “di” dài, nếu không thành công khoá sẽ không kêu “ di, di, di” tắt đèn phím

Ghi chú: Nên thay đổi mã chủ trước khi sử dụng

2 . Tạo Thẻ mở cửa

     Mã chủ * * sau đó số “ 1, 2, 3” sẽ sáng lên  => đặt lần lượt từng thẻ muốn cài đặt lên

Mỗi lần cài được 9 thẻ và cài tất cả được 118 thẻ

3. Xóa thẻ khi có thẻ

      Mã chủ * 0#  0#  0# sau đó số “7, 8, 9”  => đặt thẻ muốn xóa lên

Khi thành công khoá sẽ kêu 1 tiếng beep dài , khi thất bại khoá sẽ kêu 3 tiếng “di,di,di”.

4. Xóa tất cả  thẻ

Phải mở khóa ra và reset khóa trong trường hợp này, tất cả các thẻ và mật mã sẽ được xóa, mã chủ trở về mặc định

5. Tạo mã người dùng

    Mã chủ * ID mã người dùng một số ( từ 2 -> 9) # Mã mở cửa  # Mã mở cửa #

Khi thành công khoá sẽ kêu 2  tiếng nhạc, khi thất bại khoá sẽ kêu 3 tiếng”di, di, di”.

6. Xóa mã người dùng theo ID mã người dùng

Mã chủ * 0 #  ID # ID #

Khi thành công khoá sẽ kêu 1 tiếngbeep dài , khi thất bại khoá sẽ kêu 3 tiếng “di,di,di”.

7. Mở  cửa bằng mật mã:

Chạm tay vào màn hình để bàn phím sáng lên, sau đó bấm vào kí tự số xuất hiện để kích hoạt bàn phím

Mật mã + #

8. Mở  cửa bằng thẻ

Đặt thẻ  và mở cửa

*Nếu đã kích hoạt bàn phím thì không thể sử dụng được thẻ.

9. Mở  cửa từ bên trong:

Để mở khoá từ bên trong, đơn giản bạn chỉ cần vặn tay nắm để mở cửa

* Khoá luôn mở được bên trong.

10. Khoá cửa:

-Bên ngoài: đóng cửa lại sẽ tự khóa

-Bên trong: đóng cửa lại và vặn chốt để bật chốt an toàn (nếu cần)

Link: Tham khảo thêm các mẫu khoá mã số