Công tắc ngữ cảnh 4 nút

Công tắc ngữ cảnh 4 nút

• Công tắc ngữ cảnh 4 nút kết nối với trung tâm quản lý phụ SH1013 thông qua WiFi
nội bộ, gồm 4 nút điều khiển cho 4 ngữ cảnh độc lập bằng cơ thay vì dùng app.

• Hỗ trợ kết nối WiFi 2.4 Ghz 802.11 b/g/n
• Cài đặt dễ dàng, thay đổi vị trí tiện lợi cho người dùng
• Tích hợp và điều khiển các ngữ cảnh phù hợp
• Hoạt động với SH1013
• Sử dụng pin rời