Huớng dẫn sử dụng

Khóa Tủ

300x200_fmax_cl9152_1

Quy trình kiểm tra khoá tủ CL9110 ruột vàng

  • Kiểm tra đầy đủ linh kiện
  • Kiểm tra ren bắt vít
  • Ráp pin => cài đặt

Mỗi khoá 1 thẻ khách
2 thẻ manager chung cho tất cả các khoá

Hướng dẫn cài đặt

B1: Tạo thẻ manager :

Bấm giữ nút Setup đến khi khoá phát ra tiếng bip (giữ khoảng 3 giây), khoá sẽ kêu 6 lần đồng thời đèn Led xanh sáng tắt, đến khi khoá không còn kêu và đèn ngưng sáng ( khoảng 10s sau khi bấm nút ) ta đưa thẻ vào mặt khoá ( sẽ có 2 tiếng bip ngắn và đèn xanh sáng tắt 2 lần) . tạo thành công thẻ manager 1. Tiếp tục đưa thẻ thứ 2 vào khoá giống như trên ta được thẻ manager 2

B2: Tạo thẻ khách:

Đưa thẻ manager vào khoá điện tử 3 lần liên tiếp ( đèn led sẽ chớp sáng xanh + đỏ ), ta đưa thẻ thứ 3 vào sẽ là thẻ khách
Chỉ tạo được 01 thẻ khách /01 khoá

Ghi chú khác

Xoá thẻ khách: đưa thẻ manager vào liên tiếp 6 lần hoặc dùng thẻ manager tạo thẻ khách mới thẻ khách cũ sẽ bị xoá
Xoá thẻ manager: tạo thẻ manager khác sẽ xoá thẻ manager cũ

G-RQVPSSDL9J UA-103968258-1 GTM-PWNNDR5