PHGLock™ - IS 2020

IS 2020 CHUÔNG CỬA CHÍNH

Chức năng: Nói chuyện và xem hình của khách ngoài cửa trước khi quyết định nhấn nút mở cửa tự động từ căn hộ. Chế độ quan sát ban đêm, tăng cường an ninh. Tương thích với khóa điện
Cách mở khóa: Có thể mở cửa bang mật mã, hoặc thẻ cảm ứng từ bên ngoài
Thích hợp: Chung cư
Ban quản lý tòa nhà:: Gửi thông báo tới màn hình từng căn hộ, giám sát an ninh, kiểm soát ra vào
Thiết lập hệ thống: Hệ thống thông tin, số phòng
Bảo hành: 12 Tháng
  • No product