Huớng dẫn sử dụng

450x450_FP8080

 

FP8080

 

  • Tính năng: vân tay, mã số, chìa cơ trong trường hợp khẩn cấp
  • Bộ nhớ: 150 tài khoản(mỗi tài khoản tương ứng với 1 mã số ID), mỗi ID bao gồm 1 vân tay và 1 mã số. Trong đó phân ra 2 quyền: tài khoản quản lý (chủ) và tài khoản người dùng.
  • Hướng dẫn sử dụng phím tắt: "9" và "0": di chuyển dòng lệnh lên hoặc xuống; thoát ra; xác nhận truyên cập.
  • Kéo nắp che khóa lên để bắt đầu sử dụng. Hoặc bấm phím “ 8 ” để kích hoạt lại nếu bàn phím đã tắt(không thao tác khoảng 5 giây)


A - HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN LẦN ĐẦU:

 

  1. Cài đặt hệ thống:

Nhấn và giữ nút “CLEAN” phía sau khay pin khoảng 05 giây để xóa hết tất cả dữ  liệu trước đó, màn hình báo “Init OK” và kêu tiếng bip dài báo thành công

* Đang trong trạng thái chờ để tạo dữ liệu, ta có thể nhập mã số hoặc vân tay bất kì để mở cửa tạm. Lúc này khóa sẽ báo ID là 000

2 . Tạo tài khoản quản lý: Thao tác trên bàn phím:

Bấm 8 (Hiển thị số ID 001) à8à Đặt vân tay vào đèn quét và giữ nguyên(khóa tự quét 3 lần) Hoặc bấm phím   “ 8 ” để bỏ qua chế độ tạo vân tay chuyển sang chế độ tạo mã số (hiển thị “Input PW”) à Nhập mã số à “ 8 ” à Nhập lại mã số “ 8 ” à “Add OK” (Tạo thành công).

                                                                                                                                                          

B - HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÃ SỐ, VÂN TAY VÀ CÁC CHỨC NĂNG TRONG CÀI ĐẶT

 

  1. ĐI VÀO CHẾ ĐỘ CÀI ĐẶT:

- Kéo nắp che khóa lên à Bấm phím “ 8 ” (Verify Master) à Nhập tài khoản cài đặt(vân tay hoặc mã số) à Báo tiếng bip dài báo đăng nhập thành công(Verify OK)

- Tiếp tục dùng phím “9” và “0” để di chuyển lên hoặc xuống chọn những câu lệnh tương ứng tiếp theo dưới đây:

 

3. Tạo thêm tài khoản:

3.1. Tạo tài khoản quản lý:

 Chọn  “Add User” à  “ 8 ” à “Add Master” à “ 8 ” (Hiển thị số ID tương ứng) à8à Đặt vân tay vào đèn quét và giữ nguyên(khóa tự quét 3 lần) Hoặc bấm phím “ 8 ” để bỏ qua chế độ tạo vân tay chuyển sang chế độ tạo mã số (hiển thị “Input PW”) à Nhập mã số à “ 8 ” à Nhập lại mã số “ 8 ” à “Add OK” (Tạo thành công).

Ghi chú:  Những tài khoản này sẽ có ID từ 001 – 005. Dùng để cài đặt và mở cửa(kể cả chốt an toàn độc lập)

 

 

3.2. Tạo tài khoản người dùng: Không có giới hạn thời gian sử dụng

Chọn  “Add User” à  “ 8 ” à “Add Usual” à “ 8 ” (Hiển thị số ID tương ứng) à8à Đặt vân tay vào đèn quét và giữ nguyên(khóa tự quét 3 lần) Hoặc bấm phím “ 8 ” để bỏ qua chế độ tạo vân tay chuyển sang chế độ tạo mã số (hiển thị “Input PW”) à Nhập mã số à “ 8 ” à Nhập lại mã số “ 8 ” à “Add OK” (Tạo thành công).

Ghi chú:  Những tài khoản này sẽ có ID từ 006 – 140. Dùng để mở cửa và không mở được chốt an toàn độc lập

 

3.3. Tạo tài khoản người dùng: Có giới hạn thời gian sử dụng

Chọn  “Add User” à  “ 8 ” à “Add Guest” à “ 8 ” (Hiển thị số ID tương ứng) à8àValid Days”(Nhập số ngày sử dụng cho tài khoản này) à Đặt vân tay vào đèn quét và giữ nguyên(tự quét 3 lần) Hoặc bấm phím “ 8 ” để bỏ qua chế độ tạo vân tay chuyển sang chế độ tạo mã số (hiển thị “Input PW”) à Nhập mã số à “ 8 ” à Nhập lại mã số “ 8 ” à “Add OK” (Tạo thành công).

Ghi chú: Những tài khoản này sẽ có ID từ 141 – 150. Dùng để mở cửa và không mở được chốt an toàn độc lập. Số ngày sử dụng từ 001 – 999 ngày

 

4. Sửa đổi tài khoản:

Chọn “Modify User” à  8 à “Nhập số ID cần chỉnh sửa à 8 à Chọn:
- “Modify FP” nếu thay đổi vân tay à Đặt vân tay cần thay đổi vào đèn quét và giữ nguyên(tự quét 3 lần) à “Modify OK” (Thay đổi thành công).
- “Modify PW” nếu thay đổi mã số à “Input PW” à Nhập mã số cần thay đổi à 8 à Nhập lại mã số 8 à “Modify OK” (Thay đổi thành công).

 

5. Xóa tài khoản:

Chọn “Delete User” à  8 à Chọn tài khoản tương ứng để xóa(Del Master/ Del Usual/ Del User/ Del All User)
Nếu chọn “Del All User” thì khóa sẽ xóa hết tất cả tài khoản, kể cả tài khoản quản lý. Lúc này ta phải quay lại bước tạo tài khoản quản lý ban đầu để tạo lại.
 

6. Xem lại lịch sử mở khóa:

Chọn “View Record” à  8 à Dùng phím “9” và “0” để xem lịch sử đã sử dụng

 

7. Cài  đặt chế độ thông hành: Bên ngoài luôn mở được khóa

- Kích hoạt chế độ: Chọn “Open Mode” à  8 à “Switch On?” à 8
- Hủy bỏ chế độ:
Chọn “Open Mode” à  8 à “Switch Off?” à 8
 

8. Cài đặt chế độ mở cửa:

Chọn “Verify Mode Seting” à  8 à Chọn “Common Mode” hoặc “Safe Mode” à 8

- Common Mode(Chế độ đơn): Khi mở cửa chỉ cần đăng nhập vân tay hoặc mã số

- Safe Mode(Chế độ đôi): Khi mở cửa cần đăng nhập kết hợp: vân tay + mã số hoặc vân tay 1 + vân tay 2

 

9. Cài đặt thời gian:
Chọn “Time Seting” à  8 à Dùng phím số để thay đổi thông số à 8

 

10. Cài đặt ngôn ngữ:

Chọn “Language Seting” à  8 à Chọn ngôn ngữ cần thay đổi à 8

 

11. Khôi phục cài đặt gốc: Thực hiện 1 trong 2 cách sau:

- Khi có tài khoản quản lý:

Chọn “System Init” à  8 à Dùng phím số để thay đổi thông số à 8à 8à Sau khi thực hiện thành công thì khóa sẽ mất hết tất cả dữ liệu.

- Khi không có tài khoản quản lý:

Tháo nắp pin tại mặt trong của khóa à kéo nắp che khóa lên à giữ chặt nút CLEAN trong 5 giây.

 

C - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SAU KHI ĐÃ CÀI ĐẶT XONG

 

12. Khóa cửa:

  • Từ bên ngoài: Đóng cửa lại và nâng tay nắm lên để bật chốt an toàn
  • Từ bên trong nhà: Đóng cửa lại và nâng tay nắm lên để bật chốt an toàn. Ngoài ra có thể khóa thêm 1 chốt an toàn độc lập (sau khi bật chốt an toàn độc lập này thì chỉ có tài khoản quản lý mới có thể mở được)

 

13. Mở khóa: Có 3 cách:

- Mở cửa bằng vân tay: Kéo nắp che khóa lên à Đặt vân tay vào đèn quét

- Mở cửa bằng mã số: Kéo nắp che khóa lên à Nhập mã số à Bấm phím 8để xác nhận mã số

- Mở cửa bằng chìa khóa cơ

 

Ghi chú:
+ Tín hiệu xác nhận thành công thì sẽ báo 1 tiếng bíp dài. Nếu không thành công sẽ báo 3 tiếng bíp

+ Khi bật chốt an toàn độc lập từ bên trong thì chỉ có tài khoản quản lý mới mở được cửa, chìa khóa cơ và tài khoản người dùng không có tác dụng, lúc này màn hình sẽ hiển thị thông báo “Insude Locked Master Only”

 

14. Thay pin: Khi khóa sắp hết pin, màn hình sẽ hiện thị “Low Battery”, khóa sẽ báo động, hãy thay pin kịp thời để tiếp tục sử dụng.

 

15. Chức năng dự phòng: Trong trường hợp không kịp thay pin khi đã báo pin yếu, khóa không còn nguồn để sử dụng, lúc này có thể dùng 1 dây cáp microUSB cắm nguồn để kích điện cho khóa (ổ cắm ở trong phần ổ cơ) hoặc sử dụng chìa khóa cơ để mở cửa.